huisartsen ijsselmuiden huisartsen ijsselmuiden huisartsen ijsselmuiden

Welkom...

Welkom op de website van de huisartsen in IJsselmuiden.

--- Nieuwsberichten worden op datum getoond, de meest recente eerst.---


Overlijden Robert Jan Kars

Tot ons groot verdriet is op woensdag 25 juni 2014 onze gewaardeerde collega en vriend

Robert Jan Kars
huisarts

overleden. Als een van de grote inspirators van ons gezondheidscentrum zullen we hem heel erg missen.
De praktijk van dokter Kars zal per 1 oktober 2014 worden overgenomen door dokter E.G. Voskamp. De patienten hebben hier inmiddels bericht over ontvangen.

Het telefoonnummer blijft ongewijzigd.


Extra waarnemer

Na de zomer werkt er behalve mevrouw Groot een nieuwe waarnemer in de praktijken, die wekelijks op vaste dagen voor verschillende dokters een dag spreekuur zal doen. Het is de heer G. Wouters.


NHG-accreditatie gelukt!


Op donderdag 24 januari 2013 kwam de inspecteur van de NPA (Nederlands huisartsengenootschap - Praktijk Accreditering) bij ons langs om te controleren of we de laatste puntjes op de i hadden kunnen zetten na de voorinspectie drie maanden eerder, waarbij nog een aantal verbeterpunten werden gesignaleerd. Hij verklaarde zich tevreden met het bereikte resultaat !

In de maanden daarvoor hadden we al een grote slag gemaakt in de kwaliteitsbewaking van onze zorg. Vrijwel alle handelingen en processen in de praktijken worden nu geprotocolleerd uitgevoerd, gedocumenteerd en bewaakt. Nergens in het pand zijn meer verlopen medicijnen, instrumenten of apparatuur te vinden; alle apparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd en geijkt; en er wordt steeds hygiënisch of steriel gewerkt volgens het infectie-preventieprotocol.

We vinden dat we een duidelijke stap hebben gemaakt in de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en in de borging daarvan voor de toekomst. Onze hartelijke dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt - dat wil dus zeggen iedereen die in en voor de praktijken werkt.Privacyreglement

We hebben richtlijnen over de omgang met uw dossier en uw gegevens. U kunt die inzien in dit document.


Cliënttevredenheidsonderzoek

Eind 2011 is er een onderzoek naar de tevredenheid van de gebruikers/cliënten gehouden over de gang van zaken in de diverse huisartsenpraktijken. Het betreft hier dus een meting voordat de verhuizing naar het nieuwe gezondheidscentrum plaatsvond. In de nieuwe situatie zullen we ook geregeld een dergelijk onderzoek houden om punten en aandachtsgebieden op te sporen waar we dingen kunnen verbeteren. Een uittreksel uit het rapport van de onafhankelijke onderzoeksinstelling vindt u onder deze link.
Voor het jaar 2013 vindt u de rapportage hier.Doet u mee aan het landelijk patiëntendossier?

Nadat het landelijk patiëntdossier aanvankelijk door de Eerste Kamer was verworpen, is er door de betrokken instanties toch een doorstart gemaakt. Het is nu mogelijk om uw dossier in geval van nood in te laten zien door behandelende artsen elders in de regio. In de praktijk zal dit de huisartsenpost in Zwolle zijn. filDe politiek verplicht ons nu om aan alle patiënten te vragen of zij dit goed vinden of niet. Alleen bij een 'Ja' van uw kant maken wij het dossier voor dergelijke gevallen toegankelijk. Bij een 'Nee', of als we nog geen antwoord hebben blijft uw dossier alleen voor de praktijken in het gezondheidscentrum toegankelijk. Meer informatie vindt op deze website. Een informatiefolder kunt u hier downloaden. Bij de balie liggen formulieren waarop u uw keus kunt aangeven. U kunt dit toestemmingsformulier ook hier downloaden. Op het internet kunt u uw voorkeur aangeven op deze website.


Onze praktijk voldoet aan de strenge eisen van het
Nederlands Huisartsen Genootschap
en mag het logo voeren van
"NHG-geaccrediteerde praktijk".

Ons Team

Website © 2012 Goedzorg huisartsen IJsselmuiden. Foto's: Jenny Riezebos, Bart van Herk, Vera Spang e.a. Het Goedzorg-logo is ontworpen door Nick Beens.