huisartsen ijsselmuiden huisartsen ijsselmuiden huisartsen ijsselmuiden

Praktijkinformatie

Praktijkfolder

U kunt onze praktijkfolder ook downloaden, evenals formulieren voor in- en uitschrijving. Zie het menupunt formulieren links onderaan.

Openingstijden

Het gezondheidscentrum is het hele jaar door geopend en telefonisch bereikbaar: op werkdagen tussen 08:00 en 17:00. Voor telefoonnummers zie Bereikbaarheid.

Tip: Bij spoed wordt u via de spoedtoets met voorrang geholpen.

Soorten contacten

Er zijn vijf manieren om een contact met uw dokter, een assistente of praktijkondersteuner te hebben:

Afspraken maken

U belt het nummer de praktijk, of u loopt binnen en meldt zich aan de balie. Als u een afspraak maakt maar niet op komt dagen of deze afspraak niet op tijd (minstens 24 uur van te voren) afzegt, kunnen daar kosten aan verbonden zijn.

Bijzondere spreekuren

Voor sommige soorten afspraken zijn speciale spreekuren gereserveerd, vaak voor dingen die door de assistente of de praktijkondersteuner worden gedaan. Denk aan bloeddrukcontroles, hart-vaat risicomanagement, uitstrijkjes, longfunctiemetingen, eczeemsmeerspreekuur, wratten aanstippen, kleine chirurgie (dit wel door de arts), etc. Sinds april 2014 zijn we gestart met het aanbieden van preventieconsulten aan patienten van middelbare leeftijd waarvan geen bloeddruk en suiker bekend is, om zo mensen met risicofactoren vroegtijdig op te sporen.

Herhaalrecepten

Voor het aanvragen van herhaalrecepten kunt u gebruik maken van de herhaalpagina op deze website. Via het telefoonnummer van de praktijk kunt u echter ook onze receptenlijn bereiken.

Inschrijving

Als u buiten het praktijkgebied in onze regio bent komen wonen, kunt u zich inschrijven. Download s.v.p. het inschrijfformulier (onder menupunt 'formulieren' links), vul het in en lever het in aan de balie. Wij zorgen er dan voor dat uw gegevens bij uw vorige huisarts worden opgevraagd. Hierbij vragen we u ook, maar apart, toestemming uw gegevens te delen met de huisartsenpost in Zwolle, zodat uw gegevens daar in te zien zijn als u er eens een beroep op moet doen. Ook hiervoor kunt u een formulier downloaden.

Uitschrijving

Als u naar elders verhuist en niet bij ons gezondheidscentrum blijft vragen we u ons uitschrijfformulier (menu links) te downloaden en in te vullen. Daarna kunt u het inleveren aan de balie, zodat wij weten naar welke huisarts wij het dossier kunnen opsturen.

Extra huisartsen

In het centrum werken ook enkele huisartsen die zelf geen praktijkhouder zijn. Mevrouw I. Groot, Mevr E. Vermeijlen en Mevr I. Drion werken enkele dagen per week voor alle huisartsen in IJsselmuiden. Het kan zijn dat u een afspraak voor dezelfde dag zou willen maken bij uw eigen huisarts, maar dat deze geen ruimte meer heeft in de agenda. Dan kunt u soms een afspraak bij een waarnemer maken zodat u toch dezelfde dag kunt worden gezien. Iedere praktijkhouder is 1 dag per week afwezig.

Assistentes

Assistentes hebben een opleiding van 3 jaar gevolgd en kunnen veel meer dan afspraken maken en de telefoon opnemen. Bij ons maken ze ook ECG´s, spuiten oren uit, verwijderen hechtingen, verbinden wonden, geven injecties, doen zwangerschapstests, urineonderzoek etc. Ook de assistentes hebben een medisch beroepsgeheim.

Praktijkondersteuners

In het gezondheidscentrum werken een aantal praktijkondersteuners, zowel op lichamelijk (POH-S) als op psychologisch (POH-GGZ) gebied, naast een diabetesverpleegkundige en een praktijkondersteuner ouderenzorg. Praktijkondersteuners zijn hoog opgeleide verpleegkundigen die op deelgebieden van de geneeskunde werkzaam zijn. Zij zijn echte specialisten op die deelgebieden en kunnen zo de huisarts helpen. Onze praktijkondersteuners houden zich bezig met astma en COPD, hoge bloeddruk en andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten, begeleiding bij stoppen met roken, suikerziekte en andere taken. Voor jongeren met een overgewichtprobleem bieden we in samenwerking met de fysiotherapeuten de cursus 'Slim 4 kids' aan.

De praktijkondersteuners-GGZ zijn speciaal opgeleide en ervaren psychotherapeuten die op verzoek van de huisarts patiënten zien met klachten als: depressie, angststoornis, rouwverwerkingsproblemen, relatieproblemen, verslaving en andere psychische klachten, of die gewoon een luisterend oor of een steuntje in de rug nodig hebben. Ze geven ook diverse cursussen: Slaapcursus voor mensen met slaapproblemen, Balans en Ontspanning voor mensen met stress, voor begeleiding bij het afbouwen van kalmerings- en slaaptabletten, ter ondersteuning aan mantelzorgers (mensen die intensief een naaste verzorgen) en andere.

Uitslagen van onderzoek

Uitslagen van bloedonderzoek, foto’s etc. worden door het ziekenhuis of het laboratorium gerapporteerd aan de huisarts. Om te horen wat de uitslag is, moet u in principe zelf contact opnemen met de praktijk.

Verwijsbrieven

Krijgt u in principe meteen mee. Veel verwijzingen (o.a. naar de Isalaklinieken) gaan echter per (beveiligde) email of fax, waarna u vaak zonder dat u verder zelf actie hoeft te ondernemen wordt uitgenodigd. Recent wordt echter steeds vaker door het ziekenhuis gevraagd of u zelf wilt bellen voor een afspraak, vanaf 2 dagen na de verwijzing. Overlegt u bij twijfel hierover met arts of assistente.

NB In ieder geval moet u voor de specialismen:

bij Isala wel zelf een afspraak maken. Dit kan telefonisch, of via de website Mijn Isala. U hoeft dan de brief niet meer mee te nemen. Als u wilt weten wat er precies in staat kunt u uiteraard altijd een kopie krijgen. Sinds 2014 maken we voornamelijk gebruik van het systeem 'Zorgdomein' waarmee we patiënten geheel digitaal kunnen verwijzen naar een specialist.

Urine-onderzoek

Urine kunt u in een schoon (niet-lekkend) potje (liefst ‘s ochtends) inleveren aan de balie. Lekkende potjes worden niet aangenomen! Potjes zijn verkrijgbaar bij de assistente. De assistentes hebben een formuliertje voor de bijbehorende klachten dat u even moet invullen. Dit kan ook links onder formulieren gedownload worden en thuis al ingevuld. Als de plas voor 10:00 uur binnen is, kunt na 14:00 uur bellen voor de uitslag.

Bloed prikken

In het gezondheidscentrum wordt dagelijks bloed geprikt van 8:00- 12:00. Wel graag even een afspraak maken. Daarnaast kunt u op werkdagen zonder afspraak tussen 08:00 en 16:00 uur terecht op de Polikliniek in Kampen en bij het diagnosepunt in Zwolle.

Röntgenfoto’s en echo’s

Röntgenfoto’s en echo’s kunnen in de polikliniek in Kampen worden verricht, op afspraak: (038) 424 60 00. Daarnaast in het diagnosepunt in Zwolle, Dr Spanjaardweg 29 (gebouw A, begane grond). Voor een foto of echo moet u wel altijd een afspraak maken: (038) 424 63 00.

Apotheek

Apotheek IJsselmuiden bevindt zich op de begane grond van het gezondheidscentrum. Hier kunt u voorgeschreven medicijnen ophalen. De apotheek kan indien nodig medicijnen ook bij u thuis bezorgen. Informatie bij de apotheek.

Locaties Isala

Klachten en tips

Als u vindt dat iets beter had gekund, laat ons dat dan weten. Met uw ervaringen kunnen wij ons voordeel doen. U kunt ons een mail sturen via deze link: Ik heb een opmerking of klacht, of u kunt een klachtenformulier downloaden en invullen.

Privacyreglement

We hebben richtlijnen over de omgang met uw dossier en uw gegevens. U kunt die richtlijnen downloaden onder het menupunt 'Formulieren' links.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Eind 2011 is er een onderzoek naar de tevredenheid van de gebruikers/cliënten gehouden over de gang van zaken in de diverse huisartsenpraktijken. Het betreft hier dus een meting voordat de verhuizing naar het nieuwe gezondheidscentrum plaatsvond. In de nieuwe situatie zullen we ook geregeld een dergelijk onderzoek houden om punten en aandachtsgebieden op te sporen waar we dingen kunnen verbeteren. Een uittreksel uit het meeste recente rapport van de onafhankelijke onderzoeksinstelling vindt u onder deze link.