huisartsen ijsselmuiden huisartsen ijsselmuiden huisartsen ijsselmuiden

Welkom...

Welkom op de website van de huisartsen in IJsselmuiden.

--- Nieuwsberichten worden op datum getoond, de meest recente eerst.---


Griepcampagne 2016

Zie deze pagina voor informatie over de griepvaccinaties in 2016 (op 26 en 28 oktober)


Vertrek mevrouw Freitag

Met ingang van 1 april is ook mevrouw A. Freitag, die jaren lang de apotheek van IJsselmuiden leidde, met pensioen gegaan. Hier wordt zij door de eveneens vertrekkende collega, dokter de Wilde, in het zonnetje gezet.
Afscheid Annemiek Freitag


Overname praktijk dr de Wilde door dr Wouters per 1 april

Per 1 april is collega de Wilde met pensioen gegaan, en is de praktijk van dokter de Wilde voortaan de praktijk van dokter Wouters.


Nieuwe vaste waarnemer erbij

Tegelijk met het vertrek van dokter de Wilde begint op 1 april 2016 ook een nieuwe waarnemer in ons gezondheidscentrum, het is Iefke Drion en zij gaat twee dagen per week bij ons werken. Dokter Vermeijlen en dokter Groot blijven ook bij ons, dus Iefke is echt een extra dokter.


Telefoonoverstap goed verlopen

Omdat we geregeld klachten hoorden over het telefoonsysteem en we ook zelf merkten dat er geregeld dingen mis gingen (geen geluid na opnemen, gesprekken die opeens wegvielen), zijn we overgestapt op een nieuwe telefoonprovider. De operatie is vlot verlopen en onze eerste indruk is ook dat het telefoonverkeer nu duidelijk betrouwbaarder verloopt. We horen ook graag uw ervaringen als er desondanks nog dingen fout (of goed!) lopen.


Let op: Nieuw telefoonnummer

M.i.v. 1 december 2015 zijn de telefoonnummers van alle huisartsenpraktijken vervallen.
Het nieuwe telefoonnummer is (038) 2 038 999


Nieuwe waarnemer

M.i.v. september 2015 werkt mevrouw E. Vermeijlen wekelijks op vaste dagen voor verschillende dokters.


Diabetes: oogfoto's nu ook in IJsselmuiden mogelijk

Met ingang van 1 mei 2015 kunnen diabetespatienten hun 2-jaarlijkse oogfoto ter controle van het netvlies bij ons in de praktijk laten maken. U kunt hiervoor online een afspraak maken op de website van medrie .
Kies voor locatie IJsselmuiden of bel met (038) 2 038 999


Overlijden Robert Jan Kars

Tot ons groot verdriet is op woensdag 25 juni 2014 onze gewaardeerde collega en vriend

Robert Jan Kars
huisarts

overleden. Als een van de grote inspirators van ons gezondheidscentrum zullen we hem heel erg missen.
De praktijk van dokter Kars is per 1 oktober 2014 worden overgenomen door dokter E.G. Voskamp.


NHG-accreditatie weer gelukt!


In februari 2015 kregen we van de inspecteur van de NPA (Nederlands huisartsengenootschap - Praktijk Accreditering) hericht dat onze praktijkacccreditatie ook voor 2015 geldig blijft.

Vrijwel alle handelingen en processen in de praktijken worden geprotocolleerd uitgevoerd, gedocumenteerd en bewaakt. Nergens in het pand zijn meer verlopen medicijnen, instrumenten of apparatuur te vinden; alle apparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd en geijkt; en er wordt steeds hygiënisch of steriel gewerkt volgens het infectie-preventieprotocol.

We vinden dat we een duidelijke stap hebben gemaakt in de kwaliteit en veiligheid van onze zorg en in de borging daarvan voor de toekomst. Onze hartelijke dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt - dat wil dus zeggen iedereen die in en voor de praktijken werkt.Privacyreglement

We hebben richtlijnen over de omgang met uw dossier en uw gegevens. U kunt die inzien in dit document .


Cliënttevredenheidsonderzoek

Eind 2011 is er een onderzoek naar de tevredenheid van de gebruikers/cliënten gehouden over de gang van zaken in de diverse huisartsenpraktijken. Het betreft hier dus een meting voordat de verhuizing naar het nieuwe gezondheidscentrum plaatsvond. In de nieuwe situatie zullen we ook geregeld een dergelijk onderzoek houden om punten en aandachtsgebieden op te sporen waar we dingen kunnen verbeteren. Een uittreksel uit het rapport van de onafhankelijke onderzoeksinstelling vindt u onder deze link.
Voor het jaar 2013 vindt u de rapportage hier.


Doet u mee aan het landelijk patiëntendossier?

Nadat het landelijk patiëntdossier aanvankelijk door de Eerste Kamer was verworpen, is er door de betrokken instanties toch een doorstart gemaakt. Het is nu mogelijk om uw dossier in geval van nood in te laten zien door behandelende artsen elders in de regio. In de praktijk zal dit de huisartsenpost in Zwolle zijn. filDe politiek verplicht ons nu om aan alle patiënten te vragen of zij dit goed vinden of niet. Alleen bij een 'Ja' van uw kant maken wij het dossier voor dergelijke gevallen toegankelijk. Bij een 'Nee', of als we nog geen antwoord hebben blijft uw dossier alleen voor de praktijken in het gezondheidscentrum toegankelijk. Meer informatie vindt op deze website. Een informatiefolder kunt u hier downloaden. Bij de balie liggen formulieren waarop u uw keus kunt aangeven. U kunt dit toestemmingsformulier ook hier downloaden. Op het internet kunt u uw voorkeur aangeven op deze website.


Ons Team

Website © 2012-2014 Goedzorg huisartsen IJsselmuiden. Foto's: Jenny Riezebos, Bart van Herk, Vera Spang e.a. Het Goedzorg-logo is ontworpen door Nick Beens.